Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: Menu
  Prometni propisi - ukratko
  Stručná pravidla silničního provozu
  Kurze Verkehrsregeln
  Reglas de tráfico
  Le code de la route en bref
  Short traffic rules
  Röviden a közlekedési szabályokról
  Alcune regole del traffico
  Кратки сообраћайни правила
  Traffik regler
  Kort om trafikregler
  Stručné pravidlá cestnej prevádzky
  Kratka prometna pravila
  Сокращенные правила дорожного движения
  Скорочені правила дорожнього руху
  :: Кратки сообраћайни правила бо Република Словенийа
Ограничување на брзини за моторни возила и автомобили
Aвтопат: 130 km/h
Mагистрален пат : 100 km/h
Регионален пат надвор од населено место: 90 km/h
Населено место: 50 km/h
Ограничувања за автомобили со приколка: 80 km/h
Ограничувања за товарни возила до 7,5т: 80 km/h
Ограничувања за товарни возила над 7,5т: 70 km/h
Задолъително врзување со сигурносните пойаси напред и назад (доколку постойат), задолъителна употреба на заштитни кациги при управуванње со мопеди и моторни возила.
Задолъителна употреба на позициони светла преку целиот ден!!!
Дозволена количина на алкохол:
0,5 ‰ за возачи на возила од А и Б категорийа,
0,0 ‰ за возачи на возила од А и Б категорийа во работно време и за возачи на возила од Ц, Д и Е категорийа.
Возило со плаво светло што трепка е возило за хитна интервенцийа кое има предност. На патишта со повеће ленти, возилото кое се движи по левата лента, мора де се тргне на лево, а возилото кое се движи по средната или десната лента мора да се тргне на десно.
Плавите светла што трепкаат и краткиот знак на сирената значи дека возилото треба да застане на првото примерно место за застанување.
Возило со плаво и црвено светло што трепкаат значи дека тоа е возило за пратење. Возачите мораат да се тргнат од ратот. Со возење можат да продолжат кога ће помине возилото со плаво и зелено светло што трепкаат.
Некои видови на казни
Неупотребата на сигурносниот пойас или кацига: 120€
Прекорачување на брзините:

Бо населба до 10 км/час: 80€
- од 11 до 20 км/час: 250€
- од 21 до 30 км/час: 500€
- повеће од 30 км/час: наймалку 1000€ (одлучува судийата за пркршоци)
- повеће од 50 км/час: наймалку 1000€ и престанок на важење на возачката дозвола т.е. забрана за употреба на истат во Република Словенийа.

надвор од населено место до 20 км/час: 60€
- од 21 до 30 км/час: 120€
- од 31 до 40 км/час: 240€
- повеће од 40 км/час: наймалку 380€ (одлучува судийата за прекршоци).

Алкохол:
- од 0,00‰ до 0,50‰ (за возачите на категории А и Б во работно време и за возачите на категориите Ц, Д и Е): наймалку 150€
- од 0,51‰ до 0,80‰: наймалку 400€
- од 0,81‰ до 1,10‰: наймалку 500€
- Над 1,11‰: наймалку 800/950€ (одлучува судийата за прекршоци)
- Над 1,5‰: наймалку 950€ и престанок на важење на возачката дозвола т.е. забрана за употреба на истат во Република Словенийа.

Паркирањето во центрите на градовите главно се плаћа (на автоматите за паркинг или ливчиња за паркирање, кои се добиваат во трафиките) за време на работни денови међу 7 и 18 часот. Плавите црти значат дека паркирањето е часовно ограничено.
Доколку сакате да познаете нешто повеће, пишете ни на словенечки или англиски на info@tecajcpp.com.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4