Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Vleka
Vleka enoslednih vozil je prepovedana.
Pri vleki morata imeti obe vozili vključene varnostne utripalke, Če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali te ne delujejo, mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena rumena utripajoča luč.
Vleka pokvarjenih vozil je prepovedana na avtocesti in cesti, rezervirani za motorna vozila razen, če se je vozilo pokvarilo na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, je vleka dovoljena le do prvega izvoza.
V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.
Vleka ponoči in ob zmanjšani vidljivosti
Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je vleka dovoljena le, če je vlečeno vozilo opremljeno z rdečimi lučmi na zadnji strani vozila in te luči delujejo ter je vlečno vozilo opremljeno z rumeno utripajočo lučjo.
Načini vleke
Motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom:
  z vrvjo, dolgo od 3 do 5 m samo osebne avtomobile, ki imajo brezhibno delovno zavoro, ki deluje tudi, kadar motor ne deluje in brezhibne naprave za upravljanje.
z drogom vozilo, ki ima brezhibne naprave za upravljanje, če pa je težje kot vlečno vozilo,mora imeti tudi brezhibno delovno zavoro, ki deluje tudi kadar motor ne deluje.
Če zgornja pogoja nista izpolnjena, se lahko vleče drugo motorno vozilo oprto na vlečno vozilo ali nanj obešeno.
Motornega vozila, ki ni označeno z veljavno prometno nalepko, ni dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom.
Vlečeno vozilo sme voziti oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo, v katero sodi vlečeno vozilo.
Vleka pokvarjenih vozil, ki imajo dodano priklopno vozilo, je dovoljena le do najbližjega primernega prostora zunaj vozišča , kjer je treba priklopno vozilo izločiti iz prometa.
 
  :: Vleka priklopnih vozil
Z motornim vozilom je dovoljeno vleči največ eno priklopno vozilo, s traktorjem in pri gospodarski vožnji pa največ dve priklopni vozili, razen turistični vlak, ki lahko vleče največ tri priklopna vozila.
Z vozilom je dovoljeno vleči priklopno vozilo le, če je na vozilu vgrajena homologirana vlečna naprava tako, kot je predvidel proizvajalec vozila.
Lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 750 kg.
Motornim vozilom kategorij B, C, C1, D ali D1 so lahko dodani lahki priklopniki. Take skupine vozil lahko vozijo vozniki z vozniškim dovoljenjem kategorije, v katero spada vlečno vozilo.
Vozniki motornih vozil kategorije B imajo pravico voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, največja dovoljena masa skupine vozil pa ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.
Voznik, ki mu je bilo izdano vozniško dovoljenje kategorije B skupaj s kategorijo E (B+E) ima pravico voziti motorno vozilo kategorije B tudi, če mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, največja dovoljena masa priklopnega
vozila presega maso vlečnega vozila ali če največja dovoljena masa te skupine vozil presega 3.500 kg.
Zavore priklopnika
Lahek priklopnik je lahko brez zavor, vendar le, če skupna masa priklopnika (masa priklopnika in tovora) ne presega polovice mase vlečnega avtomobila skupaj z voznikom. Priklopnik, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, mora imeti delovno zavoro, ki mora biti izvedena tako, da zanesljivo in varno ustavi vozilo. Če največja dovoljena masa priklopnika ne presega 3500 kg, ima lahko delovno zavoro z vztrajnostno krmilno pripravo (naletna zavora), vendar mora imeti še - enako kot priklopnik, ki je brez zavor- pomožno križno zvezo, ki v primeru, da se glavna zveza med vožnjo pretrga, prepreči, da bi priklopnik zavil v stran, oziroma aktivira delovno zavoro priklopnika.
Skupna masa priklopnika z zavoro lahko presega skupno maso vlečnega vozila za največ 50%.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4