Največja masa
Dvoosna motorna vozila ... 18 ton.
Triosna motorna vozila ... 25 ton. (26 ton, če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem, ali če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami, največja obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5 tone).
Štiriosna motorna vozila z dvema krmiljenima osema ... 31 ton. (32 ton, če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem ali če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami, največja obremenitev na vsako os pa ne presega 9,5 tone).
Triosni zgibni avtobusi ... 28 ton.
Dvoosni priklopnik ... 18 ton.
Triosni priklopnik ... 24 ton.
Skupine vozil (motorno vozilo in priklopnik)
- dvoosno motorno vozilo z dvoosnim priklopnikom ... 36 ton
- dvoosno motorno vozilo s triosnim priklopnikom ... 40 ton
- triosno motorno vozilo z dvo- ali triosnim priklopnikom ... 40 ton
- triosno motorno vozilo z enoosnim priklopnikom ... 35 ton.

Skupina vozil (sedlasti vlačilec s polpriklopnikom)
- dvoosni vlačilec s triosnim polpriklopnikom ... 40 ton
- triosni vlačilec z dvo ali triosnim polpriklopnikom ... 40 ton
- triosni vlačilec z dvo- ali triosnim polpriklopnikom v kombiniranem prevozu,
   > ki prevaža zabojnik (e) ... 44 ton
   > če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem prevozu ... 44 ton
   > če je polpriklopnik prilagojen prevozu zamenljivih tovorišč ... 44 ton
- dvoosni vlačilec z dvoosnim polpriklopnikom, če je razdalja med osmi polpriklopnika:
   > med 1,3 in 1,8 m ... 36 ton
   > večja od 1,8 m ... 36 ton ( +2 toni, če je upoštevana največja dovoljena masa motornega vozila (18 ton) in največja dovoljena obremenitev tandemske osi polpriklopnika (20 ton) in če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem).

Največja osna obremenitev
Enojna nepogonska os ... 10 ton.
Tandemske osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev na posamezno os tandemskega sklopa ne sme presegati, če je razdalja (d) med osmi:
- do 1 m (d < 1,0) ... 11 ton
- od 1,0 do 1,3 m (1,0 < d < 1,3) ... 16 ton
- od 1,3 do 1,8 m (1,3 <d < 1,8) ... 18 ton
- 1,8 m ali večja (1,8 < d) ... 20 ton.
Trojne osi priklopnikov in polpriklopnikov
Vsota obremenitev na posamezno os triosnega sklopa ne sme presegati, če je razdalja (d) med osmi:
- do 1,3 m (d < 1,3) ... 21 ton
- od 1,3 do 1,4 m (1,3 < d = 1,4) ... 24 ton.
Pogonska os dvo ali triosnega motornega vozila in dvo ali triosnega vlačilca in troosnega zgibnega avtobusa ... 11,5 ton.
Tandemska os motornih vozil
Vsota obremenitev na posamezno os tandemskega sklopa ne sme presegati, če je razdalja med osmi:
- do 1 m (d < 1.0) 11,5 ton
- od 1,0 m do 1,3 m (1,0 < d < 1,3) 16 ton
- od 1,3 do 1,8 m (1,3 < d < 1,8) 18 ton
(19 ton če je pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami in zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem ali če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi pnevmatikami, največja obremenitev vsake osi pa ne presega 9,5 tone).
V primeru zmanjšane nosilnosti ceste, ko je osna obremenitev zmanjšana s prometnim znakom (n.pr. 8 t, 6 t) se dovoljena osna obremenitev skupine osi (v odvisnosti od razdalje med osmi) zmanjša v odstotku, glede na osno obremenitev 10 t (n.pr. 8 t = 80%, 6 t = 60%), pri tem pa obremenitev na posamezno os v sklopu v nobenem primeru ne sme preseči s prometnim znakom dovoljene obremenitve.
ostale značilnosti vozil
Vsa vozila
Masa, ki jo prenaša ena ali več pogonskih osi vozila ali skupine vozil, ne sme biti manjša od 25% celotne mase vozila ali skupine vozil, kadar se uporablja v mednarodnem prometu.
Skupine vozil (motorno vozilo in priklopnik)
Razdalja med zadnjo osjo motornega vozila in prvo osjo priklopnika ne sme biti manjša od 3,00 m.
Največja dovoljena masa, ki je odvisna od medosne razdalje vozila:
Največja dovoljena masa v tonah štiriosnega motornega vozila ne sme presegati petkratne razdalje v metrih med skrajno prvo in skrajno zadnjo osjo vozila.
Polpriklopniki
Razdalja med osjo kraljevega čepa in katero koli točko na sprednji strani polpriklopnika, merjena vodoravno ne sme presegati 2,04 m.
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4