Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
Sprememba Zakona o varnosti cestnega prometa, ki je začela veljati 3.12.2005, razveljavlja določbe in pravilnik s katerim so bila ukinjena registrska območja. Do novega pravilnika, ki mora biti napisan najkasneje v treh letih, velja stari pravilnik s katerim so zopet uveljavljene tablice s črnim robom.
  :: Registrske tablice
Motorna kolesa, kolesa z motorjem, lahka štirikolesa, trikolesa, priklopniki, traktorji in traktorski priklopniki morajo biti označeni z eno registrsko tablico.Vsa ostala motorna in priklopna vozila udeležena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti označena z dvema registrskima tablicama.
Tablice, ki so pritrjene na vozilo ne smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane. Biti morajo varno pritrjene na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila tako, da so nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo.
Oblika in vsebina registrskih tablic
Registrske tablice za motorna vozila, priklopna vozila, lahke priklopnike, razen koles z motorjem, so bele barve, obrobljene s črno črto, na njihovi levi strani je modro polje z "evropskim logom" zlato rumene barve, pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. S črnimi črkami je označeno registracijsko območje. S kombinacijo črk in številk, je označena registrska oznaka vozila, ki je za motorna kolesa sestavljena iz kombinacij treh do štirih, za druga motorna vozila pa iz treh do šestih črk ali kombinacije črk in številk. Za oznako registracijskega območja je grb. Za drugim znakom registrske oznake vozila je pomišljaj.
Registrska tablica za priklopno vozilo je enaka kot registrska tablica za motorna vozila, le da sta na njej oznaka registracijskega območja in grb za registrsko oznako vozila.
Registrska tablica za kolo z motorjem je rumene barve.
Registrska tablica za vozilo policije je bele barve, obrobljena z modro črto, na njej pa je z modro barvo vpisana črka "P" ter registrska oznaka vozila.
Preizkusna tablica za motorna in priklopna vozila je bele barve, izdelana iz aluminijaste pločevine ali iz samolepilne folije, na njej pa so napis "PREIZKUŠNJA", oziroma kratica "PR" (preizkušnja) bele barve na rdečem polju, oznaka
registracijskega območja in registrska oznaka vozila.
Pločevina: Folija:
Tujci
Registrska tablica začasno registriranega motornega in priklopnega vozila je enaka kot registrska tablica za motorna vozila, le daje za registrsko oznako vozila oznaka leta, v katerem je bila opravljena zadnja začasna registracija vozila.
Registrska tablica za začasno registrirana vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije,
in vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, je bele barve, obrobljena z rdečo črto, na njej pa je z rdečimi črkami označeno registracijsko območje in registrska oznaka vozila. Za registrsko oznako sta z nalepko, z belimi številkami, označena mesec in leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako registriranega
vozila.
Diplomati
Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, vsebuje:
oznako dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, številčno oznako države, iz katere je predstavništvo, in registrsko številko vozila.
Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh
predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni.
Registrske tablice so obrobljene s črno črto.
CMD - za največ dve vozili v lasti diplomatskega predstavništva, misije tuje države ali predstavništva mednarodne
organizacije v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega predstavništva, misije tuje države ali predstavništva mednarodne organizacije
CD - za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva, misije tuje države ali predstavništva mednarodne
organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status
CC - za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali konzularnega funkcionarja
M - za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem
ali konzularnem predstavništvu, misiji tuje države in predstavništvu mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji
Motor:
Zamenjava registrskih tablic
Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove:
  kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena
kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.
Izročitev registrskih tablic
Lastnik vozila mora odjaviti vozilo in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:
  je vozilo uničeno,
je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila,
je vozilo ukradeno
je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila,
je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4